Conseil d'Administration

En prévision de l'Assemblée Générale qui se tiendra en présentiel le mercredi 16 février 2022 si les dispositions de prévention COVID nous le permettent, voici l'état des candidatures reçues au 31 décembre 2021 par le Conseil d'Administration :

Pour mémoire : Administrateurs en fin de mandat :

 • Michel Clouwaert
 • Jean-Claude Honnay
 • Stéphane Putzeys

Candidatures reçues au 31 décembre 2021 :

Candidats administrateurs :

 • Michel Clouwaert
 • Thierry Durbecq
 • Mady Fobert
 • Jean-Louis Fontenelle
 • Jean-Claude Honnay
 • Jacques Lemaire

Candidat Vice-Commodore : Jean-Claude Honnay

Pour rappel, la fonction de Vice-Commodore peut-être exercée simultanément par deux administrateurs.

(Article 19, §3 des statuts)

Candidat Commodore : Michel Clouwaert

Espérant vous revoir nombreux lors de l'assemblée générale, je vous souhaite une bonne année 2022. Faites leur bon accueil.

Michel Clouwaert

Commodore

* Pour rappel, la fonction de vice-commodore peut-être exercée simultanément et de manière complémentaire par deux administrateurs Raad van Bestuur

Met het oog op de Algemene Vergadering, die op woensdag 16 februari 2022 in persoon zal worden gehouden indien de COVID-bepalingen inzake preventie dit toelaten, volgt hier de stand van zaken met betrekking tot de kandidaturen die de Raad van Bestuur vóór 31 december 2021 heeft ontvangen:


Ter herinnering : bestuurders aan het einde van hun mandaat.

 • Michel Clouwaert
 • Jean-Claude Honnay
 • Stéphane Putzeys

Sollicitaties ontvangen vóór 31 december 2021 :

Kandidaat bestuurders :

 • Michel Clouwaert
 • Thierry Durbecq
 • Mady Fobert
 • Jean-Louis Fontenelle
 • Jean-Claude Honnay
 • Jacques Lemaire

Kandidaat Vice-Commodore * : Jean-Claude Honnay

Ter herinnering: de functie van vice-commodore kan tegelijkertijd door twee bestuurders worden uitgeoefend.

(Artikel 19, §3 van de statuten)


Kandidaat Commodore : Michel Clouwaert

Ik hoop velen van u te zien op de Algemene Vergadering en ik wens u een gelukkig nieuw jaar 2022. Laat ze zich welkom voelen.

Michel Clouwaert

Commodore

* Ter herinnering: de functie van vice-commodore kan tegelijkertijd en op complementaire wijze worden uitgeoefend door twee bestuurders 

 
 
facebook Bruxelles Royal Yacht Club - Conseil d'Administration :  candidatures arrêtées à la date du 31 décembre 2021twitter Bruxelles Royal Yacht Club - Conseil d'Administration :  candidatures arrêtées à la date du 31 décembre 2021linkedin Bruxelles Royal Yacht Club - Conseil d'Administration :  candidatures arrêtées à la date du 31 décembre 2021