Communiqué van de Commodore : 

BRYC-COVID19 Brussel Royal Yacht Club - Communicatie COVID-19 van 24 october 2020

Beste Leden en Beste Vrienden van de B.R.Y.C.,


De huidige verslechterde situatie in België, en in het bijzonder in Brussel, heeft geleid tot een versterking van de lopende maatregelen door de federale overheid en het Brussels Gewest.

De gevolgen voor onze club zijn onmiddellijk en ondubbelzinnig : alle activiteiten worden tot nader order opgeschort.

BRYC-Lees-meer Brussel Royal Yacht Club - Communicatie COVID-19 van 24 october 2020

facebook Brussel Royal Yacht Club - Communicatie COVID-19 van 24 october 2020twitter Brussel Royal Yacht Club - Communicatie COVID-19 van 24 october 2020linkedin Brussel Royal Yacht Club - Communicatie COVID-19 van 24 october 2020