Logo_BRYC-1 Brussel Royal Yacht Club - GeschiedenisOp een dag, op 25 april 1906, voelde een groep vrienden, alle jachtenmannen, de wens om hun dromen te delen. Rond een tafel in het "Café des Boulevards" op nummer 1 Place Rogier besloten onze voorouders een nieuwe Yacht Club op te richten. De Yachting Club van Brussel (Y.C.B.) is geboren! De leden van het dynamisch en efficiënt comité maken tal van projecten, waarvan de twee belangrijkste zijn om langs het kanaal een stuk grond te bemachtigen dat gereserveerd is voor het jacht van Koning Leopold II en om er een boothuis te bouwen.

 Leopold II, voormalige koning der Belgen, stierf op 17 december 1909. Op 23 december beloofde Prins Albertus zijn trouw aan het Volk en de Grondwet en werd hij gekroond tot de derde Koning der Belgen.

Leopold II wilde graag een belangrijk deel van zijn erfgoed aan de natie doorgeven door middel van een schenking. Deze Koninklijke schenking is gedaan onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het eigendom nooit mag worden vervreemd en dat na het overlijden van de schenker het zegel en het uiterlijk van het eigendom gedurende zijn leven bewaard moet blijven. Dit nieuwe feit zal ons toelaten om te onderhandelen over de bezetting van het bekken en het terras dat grenst aan het domein van Laken. Dit eerste huurcontract, dat is vastgesteld voor een jaarlijkse huur, wordt tot op heden verlengd, meestal voor een periode van 18 jaar. De Club heeft echter nog steeds geen plaats gevonden om vergaderingen en feesten te organiseren. Op het einde van de wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel, die plaatsvond in het Kameerbos, ontstond de mogelijkheid om een paviljoen terug te kopen. Dit gebouw, gebouwd voor de Alfa Laval Company, werd gedemonteerd en naar onze site getransporteerd.

In 1912 stuurt de voorzitter van de Club, de heer Van Halteren, een brief aan de Koning op het briefpapier van de Yachting Club van Brussel. Onze Soeverein moest zeer snel antwoorden en zich verwaardigen om ons de welwillende steun van Zijn Hoge Bescherming te verlenen. Dankzij deze eer werd de Club, die nu de qualifier "Royal" aan zijn naam kan toevoegen, omgedoopt tot "Brussels Royal Yacht Club". Het oorspronkelijke stuur en de vlaggen zijn aangepast en dragen nu een koninklijke kroon in het midden. Ons land zal de kwellingen van de eerste oorlog meemaken. De Club gaat in de lethargie. Vrijwel alle activiteiten zullen verboden zijn, er zullen weinig officiële vergaderingen van het Comité plaatsvinden, maar de geest van verzet is zeer sterk onder de leden van de Club. De wapenstilstand werd uiteindelijk ondertekend op 11 november en het leven van de Club werd hervat, de wonden moesten worden genezen. Zo werden bijvoorbeeld de ramen van het Clubhuis vernield door de schokgolf na de ontploffing van de munitiewagens in het station van Schaarbeek.

In 1929 stelde de "Société du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles" aan de B.R.Y.C. een stuk grond ter beschikking langs de Hellegatkaai in Ruysbroek, op de plaats die Wintam heet. Dit perceel is een nieuwe basis voor de leden om zich te ontspannen.

In 1931 vierde de Club zijn 25e verjaardag. Dankzij deze respectabele leeftijd kreeg de Club het recht om de titel "Royal Society" te dragen, die de Koning ons in een zeer officieel charter heeft toegekend. Deze jaren van wereldwijde crisis waren niet erg gunstig voor de Club. Na een devaluatie en grote financiële moeilijkheden werd het "Clubpaviljoen" in de nacht van 27 of 28 januari 1936, vijf minuten na middernacht, afgebrand!

Dergelijke proeven zijn ook vaak de vector van vernieuwing, verandering en verbetering en minder dan een maand na de brand, op initiatief van het Comité, stelde de ingenieur Kowalsky de plannen op voor een nieuw project: een veel groter en moderner Clubhuis, waarvan de vloer zou worden hersteld van het stoomschip "Erin" dat aan Sir Thomas Lipton toebehoorde. Een deel van het meubilair en de balustrade van de tussenverdieping komen uit de boomstammen van Oostende-Douvres. Al deze projecten en werken zullen met grote haast zijn uitgevoerd, want slechts acht maanden later, tot op de dag van vandaag, is er een nieuwe Club uit de as herrezen.

Enkele maanden later zullen we het offensief aan onze grenzen (10 mei 1940) niet lang meer meemaken. In deze sfeer was de Club lui, de leden en het comité hadden veel andere zorgen. De wapenstilstand werd op 8 mei 1945 ondertekend en de Club werd nieuw leven ingeblazen.

Met Pinksteren 1954 werd de haven van Breskens officieel ingewijd. Voor de B.R.Y.C. is deze dag van 6 juni zeker het begin van een nieuw tijdperk. "Brussel is dus een schakel tussen Brussel en de kust. We verwachten dit van de B.R.Y.C. die het te danken heeft aan haar prestige als een Royal Club geboren in de hoofdstad. "Uittreksel uit "Sur l'Eau". Op 14 januari 1960 werd de statuten van de "Stiching Jachthaven Belagen Breskens" ondertekend. Het doel van deze nieuwe vereniging is om een wettelijk kader te bieden voor een actief beheer van de haven. De B.R.Y.C. wordt vertegenwoordigd door drie van de acht stemgerechtigde bestuursleden.
Op 11 november 1965 sponsorde onze Club tijdens een ontroerende ceremonie de enige zeilboot van onze marine die gebruikt werd voor de officiersopleiding: de "Zénobe Gramme" met het nummer A958.

In 1966 creëerde Albert Gigot, een scherpzinnige zeeman en een goede theoreticus, in september een theoretische navigatiecursus ter voorbereiding op het "Yachtman"-examen. Een handvol enthousiaste vrienden steunden hem. Deze cursus wordt vrijwillig gegeven in een hoek van het Clubhuis. Het succes is onmiddellijk! Een tweede klasse van "Navigator" wordt snel gecreëerd om de winnaars van het eerste jaar in te wijden in de mysteries van de astronomie en de geheimen van het punt door sextant.

In 1974 begon de gemeente Breskens, die de bestaande infrastructuur van de Stichting had gekocht, met de bouw van een nieuwe, veel grotere jachthaven. Het omvat nu 450 ligplaatsen voor 92 jachten van onze Club. Op 1 september 1979 wordt een buitengewone vergadering bijeengeroepen. Tijdens zijn toespraak vroeg de Commodore zich af wat de toekomst van de oprichting van de B.R.Y.C. in Wintam zou zijn. De situatie werd gecompliceerd door de scheiding van de gemeenschap. De beschikbaarheid van de Wintam-basis wordt ons enkele weken later afgenomen.

In Breskens daarentegen werd het nieuwe Clubhuis voltooid en in maart 1980 ingehuldigd. Het werd het "stamcafé" en ontmoetingsplaats voor alle stamgasten van pontonboten. De privatisering van de haven van Breskens in 1988 door de Breskens Marina B.V. was onvermijdelijk. Onze Club heeft besloten er via de Stichting in te investeren met een substantiële financiële participatie.

In 2006 verwelkomt de Club onze Soevereinen voor het honderdjarig bestaan van de B.R.Y.C. Koning Albert II eert met zijn aanwezigheid de geschiedenis van onze vereniging.

De meer dan 110 jaar oude B.R.Y.C. heeft enthousiast en vastberaden onderhandeld over het begin van de 21e eeuw en zal niet nalaten om lang aanwezig te zijn in het hart van de hoofdstad van Europa en zich te vestigen als een oase van vrede ingebed in deze havenfaciliteiten in volle expansie. Het is in ieder geval een Club om ontdekt te worden, een plek vol geschiedenis, leven en plannen voor de toekomst!

Welkom bij de Koninklijke Jachtclub van Brussel

(BRUSSELS ROYAL YACHT CLUB, 100 jaar geschiedenis)
facebook Brussel Royal Yacht Club - Geschiedenistwitter Brussel Royal Yacht Club - Geschiedenislinkedin Brussel Royal Yacht Club - Geschiedenis