Lid
 
U hoeft niet per se een boot te bezitten om lid te zijn van het BRYC: 

Sommige leden zijn eigenaars, andere bemanningsleden, anderen zijn eenvoudige liefhebbers van mooie scheepsrompen, waterpartijen of de open zee, maar allen hebben bij BRYC de rust en sereniteit gevonden van deze groene omgeving aan de voet van het Palais Royal, aan de poorten van Brussel... zeehaven.

De lambrisering van het Clubhuis en het terras zijn voldoende voor hun dromen van reizen... tenzij het de passie van echte vriendschap is, van deze traditie van etiquette en gezelligheid die typisch is voor zeilers.  

Om lid te worden van het BRYC, dient u het presentatieformulier in te vullen dat u bij het secretariaat hebt aangevraagd.

De voordelen van het lidmaatschap:
Beveiligde toegang tot het clubhuis, de dokken en de faciliteiten.

Een privé-parkeerplaats, die het mogelijk maakt om een "menigte" vrienden te ontvangen.

Een plek buiten de tijd, aan de poorten van Brussel, maar wel midden in de natuur en aan het water. Een "magische" plek vol geschiedenis.

Wapengarages voor uw kluisjes en zeilen.

De bijstand van het secretariaat voor elk administratief probleem met de autoriteiten die belast zijn met de jacht of de navigatie, Een korting op de cursussen van de Brussels Sailing Academy, de zeilschool voor volwassenen van de BRYC. De laatste informatie. Weer, getijden en AVURNAVs.

Uw lidmaatschapskaart geeft u recht op een hele reeks voordelen:

De papieren en elektronische versie van het BRYC MAGazine
20% korting op uw drankjes in het clubhuis -> vergeet niet uw lidmaatschapskaart te laten zien als u uitcheckt! 
Korting op enkele activiteiten & festiviteiten georganiseerd in het clubhuis
Gratis kamerverhuur voor privégebruik
Kortingen op bepaalde zeil- en volwassenencursussen in de praktijk
Kortingen op enkele lichte zeilcursussen voor uw kinderen
De reductie op sommige van onze theoretische opleidingen
De vermindering van het aantal aanlegplaatsen in havens / Internationale jumelages
Vermindering van het aantal havenaanlegplaatsen / nationale wederkerigheid
Gratis toegang tot enkele boten tijdens de nazorg / contact opnemen met Charles Schatt
Korting op ligplaatsen
Vrij gebruik van de kleine kraan
Toegang tot privé-Facebook "Make BRYC"" 
Een goed gevulde winkel, paviljoen, kleding, geschenkartikelen.
De gratis, elektronische versie van het kwartaalblad "South Yachting on the Water".  
Icing on the cake: we zijn blij dat we de elektronische/ecologische versie van het kwartaalblad "Yachting-sud sur l'eau" aan al onze leden en leden in goede staat kunnen aanbieden! Elk kwartaal sturen wij u per e-mail een link naar de laatste editie van South Yachting, direct toegankelijk vanaf uw computer, smartphone of tablet. Je bent een effectief lid!? Controleer uw e-mails en geniet van het lezen!

Constante bewaking van de locatie en gratis hulp van de havenmeester voor elk technisch probleem of hulp. Overwintering aan de kade (15.000 m²) of onder loods (200m²), 25 T kraan, karsher, lasstation, slepen.

Hulp en bijstand aan elk lid op een cruise, zelfs ver weg, via het secretariaat, (oplossingen in geval van pech, het sturen van materiaal, het sturen van schippers of bemanning in geval van nood, enz...). 

De BRYC heeft de plicht om permanent contact te onderhouden met haar leden op verre cruises en onderhoudt met hen een "permanente basis op het land" relatie...

De vereniging bestaat uit categorieën van leden waarvan de respectieve rechten en plichten zijn geregeld in de statuten en het administratief reglement:

Aanhangend lid
 Lid dat een definitieve toelating als volwaardig lid aanvraagt tijdens de in de statuten voorziene wachttijd; hij heeft toegang tot alle diensten en activiteiten. 

 Om toegelaten te worden als adherent lid is het noodzakelijk om :

 - Betaal, indien van toepassing, de door de Algemene Vergadering vastgestelde toegangsprijs.

- De voordracht wordt gedaan door een effectief lid, waarbij de voordracht schriftelijk wordt gedaan en de naam, voornamen, geboortedatum, beroep, woonplaats en nationaliteit van de kandidaat worden vermeld; de voordracht wordt gericht aan de raad van bestuur, die deze, na onderzoek, gedurende een maand op de kleppen van de hoofdzetel zal plaatsen.

- Toelating door de Raad van Bestuur, die bij geheime stemming en met een tweederde meerderheid van de aanwezige bestuurders zal beslissen.

Volledig lid
 Heeft toegang tot alle diensten en activiteiten.

Alleen gewone leden die ouder zijn dan 18 jaar hebben stemrecht en kunnen zich verkiesbaar stellen in de Algemene Vergadering om een van de statutaire mandaten uit te oefenen. 

 Om als effectief lid te worden toegelaten, moet men :

 - Wees een adherent lid of junior lid.

- Toelating door de Raad van Bestuur, die bij geheime stemming en met een tweederde meerderheid van de aanwezige bestuurders zal beslissen.

 Sympathiserend lid
 Heeft alleen het recht om naar zeilscholen en het clubhuis te gaan.

 Om als sympathiek lid te worden toegelaten, moet men :

 - In de afgelopen vijf jaar geen volwaardig, geassocieerd of junior lid zijn geweest.

- Betaal, indien van toepassing, de door de algemene vergadering vastgestelde toegangsprijs.

- Niet de eigenaar of mede-eigenaar van een boot zijn.

- Toelating door de Raad van Bestuur die bij geheime stemming en met een tweederde meerderheid van de aanwezige bestuurders beslist.

Elk sympathiserend lid dat lid wil worden en vervolgens effectief lid wil worden, zal moeten voldoen aan de eisen die voor deze categorieën zijn vastgesteld.

 

Junior lid
Lid dat de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft bereikt op het moment van de gewone algemene vergadering als bedoeld in artikel 11 van de statuten.

Het heeft toegang tot alle diensten en activiteiten. 

Om toegelaten te worden als junior lid, moet men : 

- De presentatie wordt schriftelijk gegeven door een effectief lid, met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, beroep, woonplaats en nationaliteit van de kandidaat; de presentatie wordt gericht aan de raad van bestuur die deze, na onderzoek, gedurende een maand op de kleppen van de hoofdzetel zal plaatsen.

- Toelating door de Raad van Bestuur, die bij geheime stemming en met een tweederde meerderheid van de aanwezige bestuurders zal beslissen.

Elk jonger lid dat volwaardig lid wenst te worden vóór de verjaardag van zijn 25ste verjaardag, moet een schriftelijke aanvraag indienen en in voorkomend geval het door de algemene vergadering vastgestelde inschrijvingsgeld van een deelnemend lid betalen.

 

Teamlid
Lid dat regelmatig als bemanningslid op de boot van een effectief of adherent lid vaart.

Hij heeft alleen het recht om het clubhuis te bezoeken.

Om toegelaten te worden als bemanningslid moet je :

- Niet de eigenaar of mede-eigenaar van een boot zijn. 

- Wordt gepresenteerd door een effectief lid, waarbij de presentatie schriftelijk wordt gedaan en de naam, voornamen, geboortedatum, beroep, woonplaats en nationaliteit van de kandidaat worden vermeld.

- Worden toegelaten door de Raad van Bestuur die bij geheime stemming en met een tweederde meerderheid van de aanwezige bestuurders zal beslissen.

De status van teamlid wordt verworven voor de duur van het lopende kalenderjaar en eindigt automatisch op 31 december.

 

Probationair lid
Lid dat deelneemt aan een cursus of activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd.

Hij heeft alleen het recht om deel te nemen aan de cursus of activiteit waarvoor hij is ingeschreven.

Om toegelaten te worden als stagiair moet men:

-Geschreven zijn voor een cursus of activiteit die door de vereniging wordt georganiseerd. 

De status van stagiair wordt verworven voor de duur van het lopende kalenderjaar en eindigt automatisch op 31 december.

 

Bijzondere status
Zeeverkenners en zeekadetten worden beschouwd als ambtshalve leden, maar zonder stemrecht.

Leden van de Marine, Zeekadetten en Zeeverkenners hebben onbeperkte toegang tot de Club.

(Alle details in onze statuten)

 

Bijdragen
- aangesloten lid - effectief : 270€ / jaar 

- sympathiserend lid:200 € / jaar

- junior lid: Jongeren op school, in goede staat met hun studentenkaart, profiteren van het "jeugd"-lidmaatschap. Hun bijdrage is vastgesteld op 90€, en de toegang staat open voor hen als leden van marineverenigingen, vriendschappelijke clubs of buitenlanders. 

- Bemanningslid: 50€.

- lid in opleiding: 10€.

 

facebook Brussel Royal Yacht Club - Lid worden twitter Brussel Royal Yacht Club - Lid worden linkedin Brussel Royal Yacht Club - Lid worden