Theorie-opleiding ALGEMEEN STUURBREVET (AS):
 

NAVIGATIE - KAARTPASSEN : positie op aarde & de zeekaart & basis navigatie statische begrippen & basis navigatie tochtuitvoering en tochtplanning over 1 uur & peilingen & elektronische navigatie (GPS) & getijden en stroom & diepte berekeningen (12den regel) & oefeningen op zeekaart Belgische kust

REGLEMENTEN :  Internationaal Aanvarings Reglement (IAR) & reglementen Kust & Schelde & APSB  & berichten aan zeevarenden & bebakening (o.a. IALA A)

VAARTUIG : terminologie en uitrusting & koersen en zeilstanden & kompas en log en dieptemeter

COMMUNICATIE : verkeersseinen (voornaamste vlaggen & spelling) & radio-communicatie (algemene begrippen & noodverkeer)

MOTOREN : blokschema & controles bij het varen & anodes & winterklaar maken vaartuig

VEILIGHEID : uitrusting aan boord & gasinstallatie & brand & alarm slaan & pyrotechnische middelen & manoeuver MOB & noodseinen

METEO :  H- & L drukgebieden & windrichtingen & krimpende- en ruimende winden  & mist & zee- en landbries & schaal van Beaufort & weerberichten (waar en wanneer)

EHBO :  marine EHBO & AED


Theorie-opleiding YACHTMAN (YM):
 

VAARTUIG :  zeewaardigheid & constructiewijzen & tuigage & ankers & touwwerk & windmeter & barometer & elektriciteit aan boord & RADAR (elementaire begrippen)

MOTOREN : onderdelen & arbeidsproces & brandstofsysteem & koelsysteem & uitlaatsysteem & accu & schroefas & sail-drive & onderhoud & storing zoekschema

NAVIGATIE – KAARTPASSEN : basisherhaling (op niveau AS) & tijdzones & koppelkoersen over meerdere uren & getijden- en stroomoorzaken & diepteberekeningen (grafische methode met ‘primary & secundary ports’)  & peiling met verzeiling  & elektronische navigatie met GPS, AIS en plotters & nautische boekwerken (REEDS & BLOC MARINE enz.) & voorbereiding meerdaagse tochten & oefeningen op zeekaart Belgische kust en internationale zeekaart ‘English Channel’

VEILIGHEID :  orde aan boord & bliksem & schipbreuk & slepen en gesleept worden & helicopter redding & SOLAS en de pleziervaart & organisatie zeereddingsdienst

REGLEMENTEN : IAR (specifiek verkeerscheiding stelsels...) & bebakening (IALA B) & administratieve verplichtingen & etiquette & hulp en berging & veilige navigatie & logboek beschouwingen

COMMUNICATIE : internationaal seinboek & verkeersseinen & radio procedures & GMDSS (elementaire begrippen)

METEO :  warme en koude fronten & luchtcirculatie & wolken & model depressie (ontstaan & polaire fronten & frontale depressie & occluderen & samenvatting weersverschijnselen bij frontale depressie)  & luchtsoorten en hun grondgebied & lokale winden Middelandse Zee & analyse weerkaarten

facebook Brussel Royal Yacht Club - Cursus curriculum op basis van de NIEUWE PLEZIERVAARTWETGEVING 2021twitter Brussel Royal Yacht Club - Cursus curriculum op basis van de NIEUWE PLEZIERVAARTWETGEVING 2021linkedin Brussel Royal Yacht Club - Cursus curriculum op basis van de NIEUWE PLEZIERVAARTWETGEVING 2021